Praktijkfolder – De Oener Huisartsenpraktijk – Oene

Welkom bij De Oener Huisartsenpraktijk

Op deze website vindt u meer informatie over onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Alle ingeschreven patiënten kunnen, indien gewenst, gebruik maken van een patiëntportaal, wat o.a. de mogelijkheid biedt tot het opstarten van een e-consult of om herhaalmedicatie online door te geven.

De Oener Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 14 8167 NL Oene

Praktijkfolder

De Oener Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 14
8167 NL Oene
Telefoon: 0578-641207
www.oenerhuisartsen.nl

Openingstijden en bereikbaarheid

Iedere werkdag van 8.00 – 17.00 uur. De praktijk bevindt zich aan de Dorpsstraat 14 te Oene, naast het Kulturhus.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie. Bij minder acute situaties 0578-641207, keuze 1. Bij spoedgevallen buiten de openingstijden: Huisartsenpost Apeldoorn, tel.

Dienst en waarneming

De waarneming ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen vindt plaats via de Huisartsenpost Apeldoorn, tel. 085-079 1110

Mochten de huisartsen tijdens kantooruren afwezig zijn, in verband met nascholing of vakantie, dan hoort u dat op de telefoonbeantwoorder. Mocht u op zo’n moment toch een klacht hebben die niet kan wachten totdat uw eigen huisarts weer aanwezig is, dan kunt u via het centrale nummer 0578-620777 een afspraak maken bij een waarnemend huisarts in Epe. Voor levensbedreigende situaties belt u altijd eerst 112.

Spreekuren huisartsen

Dokter Stijntjes: maandag en dinsdag
Dokter Mantel: donderdag en vrijdag
Dokter Baretta: woensdag

Spreekuren alleen op afspraak, u kunt meestal dezelfde week nog terecht.
Indien u gebruik wilt maken van het avondspreekuur, informeert u dan bij de assistente.

Telefonische consulten

Eenvoudige vragen kunnen vaak telefonisch worden beantwoord. Een telefonisch consult wordt ingepland door de assistente. Zij noteert uw vraag of klacht en zorgt dat u door de huisarts wordt teruggebeld.

E-consulten

Eenvoudige vragen kunnen ook door middel van een e-consult gesteld worden. Zie hiervoor de uitleg op onze website.

Huisbezoek

Mocht u ernstige lichamelijke beperkingen hebben, dan kunt u tot 11.00 uur een huisbezoek aanvragen bij de assistente, zodat de huisarts tijdig op de hoogte is en het bezoek ingepland kan worden. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of vervoer hebben om naar de praktijk te komen.

Spreekuren van de assistentes

U kunt op afspraak terecht bij onze assistentes voor bloedsuikermetingen, bloeddrukbepalingen, een hartfilmpje of longfunctietest, het aanstippen van wratten, oren uitspuiten, injecties, en voor het maken van uitstrijkjes. 

Bij het vermoeden van een blaasontsteking dient u ochtendurine voor 11.00 uur af te geven bij de assistente, graag met vermelding van naam, geboortedatum en de klachten.

Spreekuren van de praktijkondersteuners

Voor sommige klachten of aandoeningen werkt de huisarts samen met de praktijkondersteuner (POH). Dit is een verpleegkundige die aanvullend is opgeleid voor het werk in huisartspraktijken. Voor patiënten met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, diabetes, astma of COPD zijn er zowel spreekuren bij de assistentes, als bij de praktijkondersteuner.

Daarnaast is er een apart spreekuur van een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De huisarts kan u naar deze praktijkondersteuner verwijzen om de oorzaak van bijvoorbeeld spanningen of somberheid te verhelderen. Ook geeft de POH-GGZ kortdurende behandelingen en/of adviezen voor verwijzing.

Herhaalrecepten

Indien uw arts een medicijn voorschrijft, dat u langere tijd zult gaan gebruiken, dan kunt u voor het herhalen van uw medicijnen 24 uur per dag gebruik maken van:

  • de online receptenservice  (u dient zich dan eenmalig aan te melden voor het patiëntportaal)
  • de receptenlijn 0578-641207 (volg het keuzemenu)

Herhaalrecepten die u op een van bovenstaande manieren voor 12.00 uur bestelt, kunt u twee werkdagen later tussen 15.00 en 17.00 ophalen. De herhaalservices zijn niet bedoeld is voor het melden van bijwerkingen, of het aanpassen van een merk, toedieningsvorm of dosering van een medicijn.

Tussen 12.00- 14.00uur is de apotheek gesloten.

Apotheek

De Oener Huisartsenpraktijk is van oudsher een apotheekhoudende praktijk. Dat betekent dat u de medicijnen, die de huisarts of specialist aan u voorschrijft, bij onze eigen apotheek kunt bestellen en afhalen. We werken met een team van professionele apothekersassistentes en de apotheek is gecertificeerd. Dat betekent dat wij een landelijke kwaliteitsstandaard hanteren voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid. De norm is erkend door de IGZ, zorgverzekeraars en cliëntenplatforms.

Huisarts in opleiding

In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groingen (UMCG) worden in onze praktijk huisartsen opgeleid. Om huisarts te worden moet een arts, na afronding van haar of zijn geneeskunde studie, een opleidingsprogramma van 3 jaar doorlopen. Daarin wordt hij/zij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. De huisarts in opleiding verblijft meestal een jaar bij ons in de praktijk. Voor het goede begrip, huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

Het kan dus gebeuren dat u behandeld wordt door deze arts. In principe vraagt de dokters-assistente of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties (spoedgevallen, of bij afwezigheid van een huisarts) kan het voorkomen dat u geen keuze heeft.

Voor u als patiënt zijn er duidelijke voordelen aan deze opleidingssituatie. De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd, daarnaast worden alle consulten en visites van de huisarts in opleiding met de eigen huisarts nabesproken en geanalyseerd, er “kijken” dus twee dokters naar uw probleem. Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede huisartsen in de toekomst.

Het kan ook zijn dat de huisarts in opleiding vraagt of een consult opgenomen mag worden voor onderwijsdoeleinden. Het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat er met beeldmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan.