Spreekuren huisartsen – De Oener Huisartsenpraktijk – Oene

Welkom bij De Oener Huisartsenpraktijk

Blijf thuis bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn, buikgriep, koorts) en plan een afspraak voor een Corona-test via tel. 0800-1202. Neem contact op met de huisartsenpraktijk als u zich zieker, benauwder en/of vermoeider gaat voelen.

Onze praktijk beschikt sinds de Corona-pandemie ook over de mogelijkheid om te videobellen, u kunt gebruik maken van een e-consult en we hebben een mogelijkheid om via internet uw herhaalmedicatie online door te geven.

 

De Oener Huisartsenpraktijk
Dorpsstraat 14 8167 NL Oene

Spreekuren huisartsen

Dokter Mantel: dinsdag, woensdagochtend en vrijdag.
Dokter Stijntjes: maandag, woensdagavond en donderdag.

Spreekuren alleen op afspraak, van 8.00 – 10.30 en van 14.00 – 15.30 uur.
Op woensdag is er geen middagspreekuur, maar een avondspreekuur van 17.00 – 19.00 uur.

Spreekuren van de assistentes

U kunt op afspraak terecht bij onze assistentes voor bloedsuikermetingen, bloeddrukbepalingen, een hartfilmpje of longfunctietest, het aanstippen van wratten, oren uitspuiten, injecties, en voor het maken van uitstrijkjes. 

Bij het vermoeden van een blaasontsteking dient u ochtendurine voor 11.00 uur af te geven bij de assistente, graag met vermelding van naam, geboortedatum en de klachten.

Spreekuren van de praktijkondersteuners

Voor sommige klachten of aandoeningen werkt de huisarts samen met de praktijkondersteuner (POH). Dit is een verpleegkundige die aanvullend is opgeleid voor het werk in huisartspraktijken. Voor patiënten met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, diabetes, astma of COPD zijn er zowel spreekuren bij de assistentes, als bij de praktijkondersteuner.

Daarnaast is er een apart spreekuur van een praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De huisarts kan u naar deze praktijkondersteuner verwijzen om de oorzaak van bijvoorbeeld spanningen of somberheid te verhelderen. Ook geeft de POH-GGZ kortdurende behandelingen en/of adviezen voor verwijzing.